חוזר לקוחות – קורונה – עדכון 10.3.2020

לקוחות יקרים,

הנדון: עדכון – קורונה

בהמשך לחוזר הלקוחות שנשלח ביום 5.3.2020, ולאור ההתפתחויות האחרונות בנושא, מצאתי לעדכנכם כדלקמן: 

ביום 9.3.2020 פרסם משרד הבריאות עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(בידוד בית)(הוראת השעה), התש”ף-2020.

במסגרת העדכון, נוספה היעדרות מחמת מחלת ילד לעובד אשר ילדו נמצא בבידוד, וזאת לכל תקופת הבידוד. על מנת לממש את הזכות, על העובד לחתום על הצהרה מתאימה שמצורפת לתעודת המחלה הגורפת, וככל ששהה בחו”ל, עליו לצרף הוכחה לכך.

מצ”ב תעודת המחלה הגורפת המעודכנת, וכן נוסח ההצהרה המעודכן. 

שימו לב שהחל מיום 9.3.2020 בשעה 20:00 הורחבה חובת הבידוד לכל מי ששב לישראל מכל יעד שהוא בעולם

מפנה אתכם שוב לאתר משרד הבריאות בו ניתן להתעדכן באופן שוטף בהנחיות: https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

עוד חשוב ליידע כי נשיא התאחדות התעשיינים, מר רון תומר, פרסם אתמול (9.3.2020) הנחיות חירום לתעשיה. הנחיות אלה אינן חלות על כלל המשק, אלא רק על חברות החברות בהתאחדות התעשיינים. עם זאת, ניתן ללמוד מהן על צעדים מומלצים (שייתכן ויהפכו בעתיד להנחיות/המלצות כלליות), ובין היתר: איתור עובדים חיוניים והפרדה ביניהם (כך שלא ישהו שני עובדים קריטיים באותו החדר; ארוחות צהריים בקבוצות של עד 4 אנשים; שמירת מרחק של שני מטרים לפחות מקבוצה לקבוצה בארוחות צהריים; סגירת סיורים וביקורי חוץ במפעלצמצום ישיבות פיזיות מרובות משתתפים למינימום הכרחי ובכל אופן אי קיום ישיבות של יותר מעשרה אנשים; הפרדה בין ייצור למטה בפעילויות השונות; הרחבת אפשרות עבודה מהביתהגעה ברכב פרטי, ככל הניתן; היערכות בכח אדם ומוצרים לחיטוי קווי יצור; אמצעי מיגון לעובדים (כיסוי ראש, פנים וגוף); צמצום נסיעות לחו״ל בתפקיד ככל הניתן. 

שאלה חוזרת שעולה היא הוצאת עובדים לחל”ת (חופשה ללא תשלום) בתקופה זו, בשל הירידה בנפח העבודה

ככלל, הוצאת עובד לחל”ת כרוכה בהסכמת העובד. ע”פ הפסיקה הוצאת עובד לחל”ת כפוי ללא הגבלת זמן נחשבת לפיטורים. הוצאת עובד לחל”ת, אף לזמן קצר ומוגבל, עשויה להקים לעובד את הזכות להתפטר בדין מפוטר. כמו כן, עובד שיטען כי העמיד עצמו לרשות העבודה והמעסיק לא סיפק לו עבודה, עשוי להיות זכאי לשכר. 

עם זאת, בנסיבות החריגות שנוצרו (שבתי הדין לעבודה לא התמודדו עימן בעבר) ניתן להניח שבתי הדין ייטו לקבל חל”ת לתקופה קצרה ומוגדרת, גם אם הדבר נעשה בכפייה. ההמלצה היא להשתמש בכלי זה רק במקרה חירום. 

זכרו – מותר למעסיק להוציא עובד לחופשה (רגילה) כפויה, על חשבון ימי החופשה הצבורים שלו, גם ללא התראה מראש, עד 7 ימים. חופשה ארוכה מ-7 ימים מצריכה הודעה של 14 ימים מראש. 

לכן, הכלי הראשון בו מומלץ להשתמש הוא חופשה רגילה, ככל שעומדים לזכות העובד ימי חופשה צבורים. רק לאחר מכן, ובמקרה חירום, יש לפנות לכלי (הבעייתי) של חל”ת, וזאת לתקופה קצרה ומוגדרת. רצוי מאוד להתייעץ בעניין זה באופן נקודתי, ככל שמתקבלת ההחלטה לנהוג כך.   

 חוזר לקוחות זה נשלח לצורך היידוע בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי ספציפי.

כמובן שרצוי להתייעץ נקודתית בכל מקרה ספציפי. אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

בברכה,
קובי חתן, עו”ד