חוזר לקוחות – קורונה – עדכון 16.3.2020

לקוחות יקרים,

הנדון: עדכון שלישי בנושא הקורונה

בהמשך לחוזרי הלקוחות שנשלחו אליכם ביום 5.3.2020 וביום 10.3.2020, לאור ההתפתחויות האחרונות בנושא, ולאור שאלות חוזרות, מצאתי להרחיב מעט על פיטורים, הוצאה לחל”ת ושינוי תנאי עבודה עקב המצב. 

פיטורים

בשלב זה, אין מניעה לפטר עובדים בתקופה זו. כמובן שהפיטורים צריכים להיעשות מטעמים ענייניים (הפחתת פעילות מהותית עשויה להיחשב בהחלט טעם ענייני) ובכפוף לשימוע טרם קבלת ההחלטה. 

חשוב כמובן לשמור על הגינות ורגישות, וככל שניתן להסתפק בצעד קיצוני פחות, לרבות הוצאה לחל”ת, הפחתת שכר או הפחתת היקף משרה, רצוי להעדיף זאת. 

שימו לב – בכל מקרה אין לפטר עובד הנמצא בבידוד (הואיל ותקופת הבידוד נחשבת תקופת מחלה, בה העובד מוגן מפיטורים). 

חל”ת (חופשה ללא תשלום)

הוצאת עובד לחל”ת אמורה להיעשות בהסכמה. במקרה של הוצאת עובד לחל”ת כפויה, המשמעות היא, הלכה למעשה, פיטורים, ולכל הפחות תקים לעובד את הזכות להתפטר בדין מפוטר. 

אלא, שבנסיבות המיוחדות שנוצרו, לעתים אין מנוס מהוצאת עובדים לחל”ת כפויה. במקרה כאמור שמורה לעובדים אלה הזכות להתפטר בדין פיטורים. 

ככל הניתן יש לבצע שימוע, בפרט אם מדובר בעובד בודד או בעובדים בודדים מתוך כלל העובדים. 

יש למסור לעובדים הודעה על הוצאתם לחל”ת כפויה, וחשוב לציין בה כי מדובר בחל”ת בשל משבר הקורונה וכי קיימת כוונה להשיב את העובד לעבודתו בסיום המשבר. זאת, על מנת לסייע לסיכוייו של העובד לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בתקופת החל”ת. 

על פי הנחיות שפורסמו היום, הוצאת עובד/ת המוגנ/ת על פי חוק עבודת נשים (הריון, טיפולי פוריות, תקופה מוגנת בחזרה לעבודה וכו’) לחל”ת כרוכה בקבלת היתר. יש להגיש את הבקשה על גבי טופס מיוחד, המצ”ב לחוזר זה

במהלך החל”ת יחסי העבודה בין הצדדים מושעים, אך אינם באים לסיום. 

תקופת החל”ת אינה נספרת לצורך חישוב הוותק של העובד לעניין זכויות שונות, למעט 14 הימים הראשונים שנספרים לצורך תשלום פיצויי פיטורים בלבד. 

העובד אינו זכאי לשכר בתקופת חל”ת, אך המעסיק צריך להמשיך ולשלם את דמי הביטוח הלאומי במשך חודשיים. לאחר מכן, על העובד לשאת בתשלום ביטוח לאומי וביטוח בריאות. 

בתקופת החל”ת לא מתבצעות הפרשות פנסיוניות ולכן על העובד לבדוק מול חברת הביטוח שלו את התנאים לשמירה על הכיסוי הביטוחי ובמקרה הצורך לשלם תשלום מינימלי באופן עצמאי. 

הזכאות לדמי אבטלה היא בגין חל”ת לתקופה של 30 ימים או יותר.

על פי ההנחיות החדשות, עובדים שהוצאו לחל”ת בעקבות המשבר לא יהיו מחויבים לנצל את מלוא ימי החופשה הצבורים לזכותם על מנת לזכות בדמי אבטלה.  

יש להירשם אונליין מיד עם תחילת החל”ת באתר שירות התעסוקה. מי שיירשם עד ליום 19.3.2020 ייחשב כאילו נרשם ביום 15.3.2020. לאחר מכן יש לעקוב אחר ההוראות לעניין ההתייצבות בשירות התעסוקה. 

לאחר מכן, יש להגיש תביעה אונליין לדמי אבטלה. 

שינוי היקף משרה/שכר

אפשרות נוספת להתמודדות עם המשבר (כחלופה לפיטורים) היא הפחתת היקף המשרה באופן זמני או הפחתת שכר זמנית. 

גם שינוי תנאי עבודה מסוג זה אמור להיעשות בהסכמה. שינוי תנאים באופן חד צדדי עשוי להקים לעובד את הזכות להתפטר בדין פיטורים. 

ככל הניתן יש לבצע שימוע, בפרט אם מדובר בעובד בודד או בעובדים בודדים מתוך כלל העובדים. 

גם במקרה זה יש למסור הודעה לעובדים ולהסביר שהדבר נעשה באופן זמני לאור משבר הקורונה. 

גם במקרה זה, לגבי עובד/ת אשר חוק עבודת נשים מגן עליהם (הריון, טיפולי פוריות, שמירת הריון וכו’) יש צורך בקבלת היתר.

לסיכום – משבר הקורונה מעמיד אתגרים אמיתיים בפני מעסיקים ועובדים. הנחיות חדשות מתפרסמות מידי יום. אני בטוח שכולנו תקווה כי נוכל לשוב למתכונת עבודה תקינה בהמשך. 

אני עומד לרשותכם כמובן בכל שאלה.  

היות והמדובר באירוע מתגלגל עם הנחיות ועדכונים מידי יום, האמור בחוזר זה נכון למועד כתיבתו. חשוב לעקוב אחרי עדכונים ופרסומים בתקשורת. 

 חוזר לקוחות זה נשלח לצורך היידוע בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי ספציפי.

כמובן שרצוי להתייעץ נקודתית בכל מקרה ספציפי.

בברכה,
קובי חתן, עו"ד