חוזר לקוחות – קורונה 5.3.2020

לקוחות יקרים,

הנדון: היעדרות עובדים עקב חשש למחלת הקורונה

לאור שאלות חוזרות בנושא היעדרויות עקב בידוד ולאור החשש ממחלת הקורונה, אשר מתפשטת  בימים אלה גם בישראל, מצאתי לנכון לפנות אליכם ולעדכן בנוגע להנחיות הקיימות.

יש לשים לב כי המדובר באירוע מתגלגל ולכן יש להתעדכן באופן שוטף גם באמצעי התקשורת ובאתר משרד הבריאות.

ביום 24.2.2020 פרסם משרד הבריאות תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(בידוד בית)(הוראת השעה), התש”ף-2020.

מדובר למעשה באישור מחלה לכל עובד שנדרש להשהות בבידוד בשל חשש לחשיפה למחלת הקורונה ועקב כך נעדר מעבודתו.

הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרון באזורים שהחזרה מהם מחייבת בידוד (היות ורשימת האזורים מתעדכנת מידי יום, יש להתעדכן בהם באתר משרד הבריאות – https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/), או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה במחלה.

על מנת לממש את הזכות, על העובד לחתום על הצהרה מתאימה שמצורפת לתעודת המחלה הגורפת, וככל ששהה באחד היעדים שהחזרה מהם מחייבת בידוד, עליו לצרף הוכחה לכך.

ימי הבידוד ייחשבו ימי מחלה, וינוכו מימי המחלה של העובד. התשלום בגין תקופת המחלה, ייעשה בדומה לתשלום ימי מחלה רגילים במקום העבודה (אי תשלום עבור היום הראשון, תשלום בגובה 50% משכר העובד עבור הימים השני והשלישי והחל מהיום הרביעי תשלום בשיעור של 100%). כמובן שאם עד כה היה זכאי העובד לימי מחלה בשיעור של 100% מיום המחלה הראשון, הרי שיש לשלם באופן זה גם בתקופת הבידוד.

ככל שאין לעובד יתרת ימי מחלה צבורים, הרי שאין לשלם ימי מחלה.

בדומה להיעדרות אחרת מפאת מחלה, חל איסור על פיטורי עובד בתקופת הבידוד.

ככל שידוע למעסיק על עובד שחייב לשהות בבידוד בית על פי הצו, הוא חייב לדרוש מהעובד להישאר בביתו ועליו למנוע מהעובד כניסה למקום העבודה, גם אם העובד מבקש זאת, וזאת לצורך הגנה על יתר העובדים.

 לנוחותכם, מצ”ב תעודת המחלה הגורפת וכן נוסח ההצהרה.

 חוזר לקוחות זה נשלח לצורך היידוע בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי ספציפי.

כמובן שרצוי להתייעץ נקודתית בכל מקרה ספציפי. אשמח לעמוד

לרשותכם בכל שאלה.

בברכה,
קובי חתן, עו"ד