קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי

החל מיום 1.4.2018 ייכנס לתוקפו צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות עבודה שבועיות, במקום 43 שעות כפי שהיה עד כה.

בהתאם לאמור בצו באחד מימי העבודה של העובד (יום מוגדר וקבוע) תופחת שעה אחת.

בהתאם לכך, הוגדלה המכסה של כמות שעות הנוספות השבועיות בהן ניתן להעסיק עובד מ-15 ל-16 שעות.

באשר לעובדים חודשיים, יש לזכור כי כעת מספר השעות המהוות משרה מלאה הן 182 (בניגוד ל-186 כפי שהיה נהוג כה), ומשמעות הדבר כי ערך השעה של עובד חודשי יעלה (לדוגמא: עובד שמשתכר שכר חודשי בסך של 10,000 ש”ח, בעבר עמד ערך השעה על 10,000/186 = 53.76 ש”ח, ומעתה יעמוד על סך של 10,000/182 = 54.94 ש”ח).

לגבי עובדים שעתיים, הואיל והמדובר בשכר שעה, הרי שלא יהיה שינוי בערך השעה, מלבד העובדה כי בגין השעה ה-43 בשבוע יהא זכאי העובד לגמול שעות נוספות בגובה 125%.