יוזמות ושינויים צפויים בעולם העבודה – עסקת החבילה הממשלתית והסדרת עבודה מרחוק

בשבוע האחרון פורסמו שתי יוזמות של שרי הממשלה, אשר עשויות לשנות את פני שוק העבודה בישראל.   תוכנית משרד הכלכלה, להסדרת עבודה מרחוק  על פי פרסומי התקשורת, בכוונת משרד הכלכלה להסדיר בחוק את נושא העבודה המתבצעת מרחוק.  בין היתר, יוסדרו הסוגיות הבאות:  מקום ביצוע העבודה מרחוק, הסדרת הציוד הדרוש לביצוע העבודה ושאלת מימונו, הגדרת היקפי […]