זכות השימוע

זכות השימוע כשמה כן היא – על המעסיק לשמוע את העובד טרם קבלת ההחלטה בעניינו. המקרים הקלאסיים בהם יש לערוך שיחת שימוע הם כאשר קיימת כוונה לפיטורי העובד או כאשר קיימת כוונה לשנות את תנאי העסקתו של העובד (לרבות העברת תפקיד, שינוי סמכויות וכו'). בעבר זכות השימוע היתה קיימת רק כאשר מדובר היה במעסיק ציבורי. […]

שעות נוספות והתגמול בגינן

עובד אשר הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה חלות עליו (רוב העובדים בישראל, לקריאה על חוק שעות עבודה ומנוחה, ניתן ללחוץ כאן), זכאי לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות. כאשר מדובר בעובד המועסק בשבוע עבודה של חמישה ימים בשבוע, מתחילות השעות הנוספות להיספר לאחר 8.6 שעות עבודה נטו (לא כולל הפסקה), ובאחד הימים (היום המקוצר) לאחר 7.6 […]

הליך גישור

הליך  הגישור הוא הליך ליישוב סכסוכים כחלופה להגשת תביעה לבתי הדין או בתי המשפט. קיום הליך גישור בין הצדדים אינו מונע כמובן הגשת תביעה, ככל שהגישור לא צלח. ניתן לפנות לגישור גם לאחר הגשת התביעה, ובתי הדין לעבודה אף מעודדים זאת מאוד. היתרון של הליך הגישור על פני הליך משפטי רגיל הוא שבהליך גישור לא […]

כיצד מתנהלים הליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה?

כיצד מתנהל הליך משפטי בבית הדין לעבודה? למה לצפות? כמה זמן אורך ההליך? על שאלות אלה ואחרות אנסה לענות במאמר הבא. כאשר עובד סבור שזכויותיו בעבודה נפגעו או כאשר מעסיק סבור כי העובד הפר את חובותיו כלפיו באופן שגרם לו נזק, עומדת בפניהם האפשרות להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון […]