השתתפות במושב התאמת יחסי העבודה לעידן הקורונה בכנס מחוז מרכז של לשכת עורכי הדין

ביום 10.9.2021 נטלתי חלק במושב התאמת יחסי העבודה לעידן הקורונה והפוסט קורונה במסגרת כנס מחוז מרכז של לשכת עורכי הדין שנערך באילת. במסגרת המושב התבקשתי להעריך את העתיד ביחס לסוגיית הרחקת עובדים אשר מסרבים להתחסן או להציג תוצאות בדיקות קורונה שליליות ממקום העבודה. אני סבור שהחלטות בתי הדין לעבודה שכבר ניתנו בסוגיה זו (אשר פרסמתי […]

עדכון קורונה (8/2021) – האם ניתן להרחיק ממקום העבודה עובד שמסרב להתחסן או להציג תוצאות בדיקות קורונה שליליות? עדכוני פסיקה

במהלך חודש פברואר 2021 פורסמו שתי כתבות בהן רואיינתי באתר HRUS הנוגעות לשאלה "האם ניתן למנוע מעובד המסרב להתחסן כניסה למקום העבודה?" (קישור לכתבות ניתן למצוא כאן ו-כאן). במסגרת הראיונות לכתבות אלה ציינתי כי פיטורי עובד רק עקב סירוב להתחסן עשויים להתחשב כפיטורים שאינם חוקיים, הואיל ומדובר למעשה בכפיית חיסון כתנאי לעבודה, באופן שמנוגד לדעתי […]

עדכון קורונה (08/2021): השתתפות המדינה במימון דמי בידוד לעובדים החייבים בבידוד בשל מגפת הקורונה

לאור שאלות רבות שהגיעו למשרדי בתקופה האחרונה, מצאתי לנכון להוציא עדכון זה הנוגע להשתתפות המדינה בדמי בידוד לעובדים החייבים בבידוד בשל מגפת הקורונה, בהתאם להוראות משרד הבריאות, המתחדשות ומתעדכנות מעת לעת. הוראת השעה הראשונה שהוצאה בעניין זה הוצאה בחודש נובמבר 2020, הוארכה בחודש אפריל 2021 ועודכנה ושונתה מעט בחודש אוגוסט 2021. הוראת השעה מחודש נובמבר […]

עדכון קורונה 21.3.2021: ניתן למנוע מעובד שלא התחסן ומסרב להציג בדיקות קורונה שליליות בפרקי זמן קבועים את ההגעה למקום העבודה

נבקש להביא לידיעתכם כי היום, 21.3.2021, ניתנה ע"י בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (מותב בראשות כב' השופטת מירב קליימן) החלטה בבקשה לסעד זמני של סייעת בגן ילדים, אשר טרם התחסנה נגד קורונה ומסרבת להציג בדיקת קורונה שלילית בתדירות קבועה, במסגרתה ביקשה להורות למעסיק לאפשר לה להתייצב לעבודה [סע"ש 42405-02-21 אבישי נ' מועצה מקומית כוכב […]

עדכון קורונה – היתר עבודה בשעות נוספות 17.3.2020

עדכון קורונה – היתר עבודה בשעות נוספות 17.3.2020 לקוחות יקרים, אתמול פרסם שר העבודה היתר מיוחד להעסקת עובדים בשעות נוספות. בהתאם להיתר, בשבוע עבודה עובד לא יועסק מעל 67 שעות, כולל שעות ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות. אורך יום העבודה, כולל שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות ביום, אך ניתן […]

חוזר לקוחות – קורונה – עדכון 16.3.2020

חוזר לקוחות – קורונה – עדכון 16.3.2020 לקוחות יקרים, הנדון: עדכון שלישי בנושא הקורונה בהמשך לחוזרי הלקוחות שנשלחו אליכם ביום 5.3.2020 וביום 10.3.2020, לאור ההתפתחויות האחרונות בנושא, ולאור שאלות חוזרות, מצאתי להרחיב מעט על פיטורים, הוצאה לחל”ת ושינוי תנאי עבודה עקב המצב.  פיטורים בשלב זה, אין מניעה לפטר עובדים בתקופה זו. כמובן שהפיטורים צריכים להיעשות מטעמים ענייניים (הפחתת פעילות […]

חוזר לקוחות – קורונה – עדכון 10.3.2020

חוזר לקוחות – קורונה – עדכון 10.3.2020 לקוחות יקרים, הנדון: עדכון – קורונה בהמשך לחוזר הלקוחות שנשלח ביום 5.3.2020, ולאור ההתפתחויות האחרונות בנושא, מצאתי לעדכנכם כדלקמן:  ביום 9.3.2020 פרסם משרד הבריאות עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(בידוד בית)(הוראת השעה), התש”ף-2020. במסגרת העדכון, נוספה היעדרות מחמת מחלת ילד לעובד אשר […]

חוזר לקוחות – קורונה 5.3.2020

חוזר לקוחות – קורונה 5.3.2020 לקוחות יקרים, הנדון: היעדרות עובדים עקב חשש למחלת הקורונה לאור שאלות חוזרות בנושא היעדרויות עקב בידוד ולאור החשש ממחלת הקורונה, אשר מתפשטת  בימים אלה גם בישראל, מצאתי לנכון לפנות אליכם ולעדכן בנוגע להנחיות הקיימות. יש לשים לב כי המדובר באירוע מתגלגל ולכן יש להתעדכן באופן שוטף גם באמצעי התקשורת ובאתר משרד […]

קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי

קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי החל מיום 1.4.2018 ייכנס לתוקפו צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות עבודה שבועיות, במקום 43 שעות כפי שהיה עד כה. בהתאם לאמור בצו באחד מימי העבודה של העובד (יום מוגדר וקבוע) תופחת שעה אחת. בהתאם לכך, הוגדלה המכסה של כמות שעות הנוספות השבועיות בהן ניתן להעסיק עובד […]

שינוי תדירות העבודה במשמרות לילה

שינוי תדירות העבודה במשמרות לילה במהלך חודש מרץ 2018 תוקן חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951, ושונה ההסדר שהיה קבוע בו לעניין תדירות העבודה במשמרות לילה. במסגרת התיקון ניתן כעת להעסיק עובד במשמרות לילה שבוע אחד במהלך תקופה של שבועיים, ולא שבוע אחד בתקופה של שלושה שבועות כפי שהיה קבוע בחוק עד כה. במקרים בהם סדרי […]