שירותי המשרד

משרדנו מעניק שירותים משפטיים מלאים הנוגעים לדיני העבודה בישראל.

בין שירותינו:

ייעוץ וליווי משפטי שוטף

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי שוטף למעסיקים, ועדי עובדים ועובדים בכל קשת התחומים הרחבה של דיני העבודה, החל ממועד גיוס מועמדים לעבודה, דרך סוגיות שוטפות שמתעוררות במהלך יחסי עבודה ועד לסיום יחסי עבודה.

עו"ד קובי חתן מלווה מעסיקים ומעניק להם ייעוץ שוטף כבר יותר מעשור, והכל תוך זמינות מלאה וטיפול יסודי בכל סוגיה שמתעוררת.

בנוסף, שולח משרדנו ללקוחותיו מעת לעת חוזרי לקוחות, כאשר מתעוררת סוגיה משפטית או ניתנת פסיקה משפטית תקדימית המצדיקה את הסבת תשומת לב המעסיק אליה.

הליווי והייעוץ השוטפים חשובים במיוחד בתקופה זו, בה חלות מהפכות של ממש בתחום דיני העבודה, הנגזרות בין היתר מהשלכות מגפת הקורונה.

ליטיגציה בבתי הדין לעבודה וכן בהליכים פליליים הנוגעים להפרת חוקי העבודה

משרדנו מייצג מעסיקים, ועדי עובדים, עובדים שכירים וגם עצמאים/פרילאנסרים (המבקשים לקבל הכרה כעובדים) בהליכים משפטיים בבתי הדין האזוריים לעבודה ובבית הדין הארצי לעבודה.

ליווי התיק נעשה מהשלבים הראשוניים של הוצאת מכתב הדרישה או התגובה למכתב הדרישה, דרך הגשת כתב התביעה או כתב ההגנה, ניהול הדיונים, הגשת התצהירים, חקירת העדים ומנגד הכנת עדים לחקירה ועד לסיכומים ולהגעה לפסק דין, ובמקרה הצורך אף ערעור על פסק הדין.

מומלץ מאוד לעיין במאמר "כיצד מתנהלים הליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה" באתרנו.

כמו כן, משרדנו מייצג מעסיקים בהליכים פליליים הננקטים על ידי משרד העבודה בגין הפרות של חוקי העבודה אשר עולות כדי עבירות פליליות, החל משלב הביקורת, דרך החקירה, טיפול בעיצומים כספיים המוטלים על המעסיק כתוצאה מהפרות אלה וכלה בייצוג בהליכים בבתי הדין לעבודה לאחר הגשת כתבי אישום.

משרדנו מייצג עובדים ומעסיקים גם בהליכי גישור ובוררות.

בקשות להיתרים שונים ממשרד העבודה

משרדנו מייצג מעסיקים בהליכים בהם נדרשים היתרים שונים ממשרד העבודה (עבודה בשעות נוספות מעבר לקבוע בדין, עבודה במנוחה השבועית, היתרים לפיטורים בתקופות מוגנות לפי חוק עבודת נשים ועוד).

הצורך בהיתרים האמורים עשוי להתעורר עקב שינויים לטובה במקום העבודה, כמו קבלת פרויקט חדש המצריך שעות עבודה רבות מסביב לשעון ובמנוחה השבועית, וכן במקרים בהם, למרבה הצער, נדרש מעסיק לפיטורי עובד/ת המוגנים מכוח הוראות חוק עבודת נשים (למשל: בתקופות הריון, טיפולי פוריות ועוד).

משרדנו מטפל בבקשות להיתרים מסוג זה עד להשגת ההיתר (בתקווה) ממשרד העבודה, וכן בהליכי ערעור על החלטות משרד העבודה במקרים בהם לא ניתן ההיתר, מכל סיבה שהיא.

התארגנות עובדים והסכמים קיבוציים

משרדנו מייעץ ומלווה מעסיקים וועדי עובדים בכל הקשור להתארגנות עובדים (הקמת ועד עובדים במקום העבודה).

בעת ייצוג המעסיק, משרדנו מלווה את המעסיק בכל צעד הנוגע להתארגנות, מבהיר את המותר והאסור, בודק שזו נעשית כדין ומנהל את המשא ומתן הקיבוצי לאחר הקמת התארגנות העובדים עם הארגון היציג. משרדנו מלווה כמובן גם מעסיקים במקום עבודה מאורגנים (בהם כבר קיים ארגון עובדים יציג), המנהלים משא ומתן לתיקון ועדכון הסכם קיבוצי קיים או עריכת הסכם קיבוצי חדש.

בעת ייצוג העובדים, משרדנו מלווה את ההתארגנות ממועד הקמתה (שלעתים עשויה להיות סוערת מאוד ורצופה בקשיים), דרך ניהול המו"מ הקיבוצי ועד לליווי השוטף של ארגון העובדים או ועד העובדים במקום העבודה בכל עניין שמתעורר במהלך יחסי העבודה, לרבות הליכים משפטיים בין הצדדים למערכת היחסים הקיבוצית.

הסכמי עבודה

ניסוח הסכמי עבודה העומדים בדרישות חוקי המגן והפסיקה (והמהווים גם הודעה לעובד אותה קיימת חובה למסור תוך 30 ימים ממועד תחילת יחסי עבודה) מצד המעסיק, ומנגד מעבר על הסכמי עבודה מצד העובד וניהול משא ומתן על תנאי ההסכם.

בדיקות נאותות וביקורת פנימית

פעמים רבות מעסיק בטוח שהתנהלותו בתחום דיני העבודה היא ללא דופי, אך לא כך הדבר.

משרדנו מעניק שירותי ביקורת פנימית ובדיקת נאותות, וזאת באמצעות מעבר על הסכמי העבודה הקיימים, מעבר על תלושי שכר ודוחות נוכחות של עובדים, על דוחות הפרשות פנסיוניות ועל כלל החומרים הקיימים בידי המעסיק, על מנת לאתר כשלים או חשיפות בתחום דיני העבודה.

איתור מוקדם ומניעה של כשלים וחשיפות כאמור יחסכו משני הצדדים ליחסי העבודה הוצאות מיותרות הנוגעות להליכים משפטיים, יצמצמו באופן ניכר את חשיפת המעסיק (או יעמידו אותו במקום בו הוא לוקח בחשבון חשיפה קיימת), ואף יגנו על המעסיק, במידת האפשר, מפני אישומים פליליים הנוגעים להפרת חקיקת המגן בתחום דיני העבודה.

ליווי בהליכי בירור הטרדה מינית ועריכת בירורי הטרדה מינית לפי הצורך

משרדנו מעניק ליווי צמוד בהליכי בירור הטרדה מינית, לכל הגורמים הנוגעים לבירור כאמור, החל מהאחראית על החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, דרך המעסיק שאמור לקבל את ההחלטה הסופית, וכן ליווי המתלוננ/ת או הנילונ/ה בהליך תוך עמידה על זכויות כל אחד מהם, לפי העניין.  

פעמים רבות זקוקה האחראית המבצעת את הבירור לליווי וייעוץ במהלכו, לאור רגישות הנושא. כמו כן, עשויים להיות מקרים בהם האחראית מנועה מסיבה כלשהי לערוך את הבירור בעצמה, ובמקרים כאלה עריכת הבירור יכולה להתבצע על ידי עורך הדין של החברה (או כל גורם אחר בחברה אשר יוסמך לכך, שסביר להניח שיזדקק לליווי שוטף).

לעתים קרובות גם המתלוננ/ת יזדקקו לליווי שוטף ותמיכה במהלך הבירור, ליידוע על זכויותיהם ולווידוא כי המעסיק עומד בכל דרישות הדין, ובפרט מגן עליהם ועל פרטיותם.

לגבי הנילונ/ה (העובד שנגדו הוגשה התלונה) – אין דרך אחרת לומר את הדברים – הוא חייב לקבל ייעוץ וליווי משפטי ואולי אף ייצוג במהלך ההליך. פעמים רבות, זכויותיו של הנילון "נשכחות" במהלך הליך בירור כאמור בשל הרצון העז להגן על המתלוננ/ת (שראוי/ה כמובן לכל ההגנה). אלא, שמשמעותו של הליך בירור לגבי נילון עשויה להיות מרחיקת לכת, עד כדי פיטוריו מהעבודה עם "כתם" של הטרדה מינית, וזאת אף אם המתלוננ/ת בחר/ה שלא להגיש תלונה במשטרה, דבר שיחשוף את הנילון גם לחקירה פלילית. לכן, חשוב מאוד כי הנילון יכיר היטב את זכויותיו במהלך ההליך ויהיה מלווה בעורך דין שבקיא בתחום.

מומלץ לעיין במאמר "הטרדה מינית" באתרנו.

ליווי וייצוג בהליכים משמעתיים

משרדנו מייצג את הצדדים השונים ליחסי העבודה גם בטריבונאלים מעין-שיפוטייים, כגון ועדות פריטטיות, ועדות משמעת, ועדות פיטורים ועוד.

ליווי וייצוג בהליכי שימוע טרם פיטורים

הליך שימוע לפני פיטורים אינו הליך נעים, לא לעובד שפיטוריו נשקלים ולא למעסיק שנאלץ להשמיע לעובד את כל הביקורת על תפקודו.

פעמים רבות, ייצוג בהליך השימוע עשוי להביא להורדת המתח בין הצדדים, להמשך עבודתו של העובד בחברה ואף אם יוחלט על פיטוריו – להסכמות שונות ביחס לזכויות העובד בקשר עם הפיטורים האמורים.

משרדנו מייצג עובדים ומעסיקים בהליכי שימוע כאמור.

מומלץ לקרוא את המאמר "זכות השימוע" באתרנו.

הרצאות והדרכות במקום העבודה

עו"ד קובי חתן מרצה דרך קבע בפני מעסיקים, עובדים, מנהלים ועורכי דין בעניינים הנוגעים ליחסי עבודה, ואף מעביר ימי עיון מרוכזים בסוגיות שונות הנוגעות ליחסי עבודה במסגרת שיתופי פעולה עם חברות העוסקות בכך.

פעמים רבות הרצאה למנהלים במקום העבודה תמנע תביעות עתידיות, שעה שזו תציב בפניהם "דגלים אדומים" בכל הנוגע להתנהלות נכונה מול העובדים הכפופים.

הדרכה לאחראית על החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, טרם כניסתה לתפקיד או במהלך כהונתה, חשובה מאין כמוה, על מנת להבטיח כי תפקיד זה יבוצע בהתאם לדין ובהתאם לפסיקות בתי הדין לעבודה המתחדשות מעת לעת בנושא זה.

כמו כן, קיום הדרכה למניעת הטרדה מינית לכלל העובדים בחברה מידי תקופה מסוימת חשוב מאוד ואף נדרש על פי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית ותקנות חובות המעסיק הנגזרות ממנו.

גישור

הליך  הגישור הוא הליך ליישוב סכסוכים כחלופה להגשת תביעה לבתי הדין או בתי המשפט. קיום הליך גישור בין הצדדים אינו מונע כמובן הגשת תביעה, ככל שהגישור לא צלח.

עו"ד קובי חתן הוא מגשר מוסמך מאז שנת 2017 וניהל מאז מספר גישורים מוצלחים, שהביאו להסכמות בין הצדדים וחסכו הליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומיותרים.

יש לציין כי גישור אין משמעו בהכרח פשרה, אלא עמידה על האינטרסים האמיתיים של כל אחד מהצדדים, והיתרון הגדול בו הוא שניתן להגיע לתוצאות אליהן לא ניתן להגיע במסגרת הליך משפטי רגיל, המוגבל לסעדים המשפטיים המופיעים בכתב התביעה.

מומלץ לעיין במאמר "הליך גישור" באתר משרדנו.